Revista d'Anàlisi Plural

Economia verda i circular: La revolució del cicle producció/consum

0

Coordinació: Emma Bouisset


Què és…?

L’economia verda és aquella que té com a resultat…

L’economia circular és aquella que se centra…

Fonts: Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA); Agència Europea del Medi Ambient.

Model lineal vs. Model circular

Font: Paper 4 del Pacte Industrial: “Què és l’economia circular i per què és important per al territori”.
Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Un repte local… i una oportunitat per a les empreses

El procés d’urbanització creixent comporta que metròpolis i ciutats siguin els principals jugadors en la partida de la sostenibilitat amb l’aliança de la indústria 4.0 (IoT, big data, IA, robotització i impressió 3D).

El mercat mundial de les indústries ecològiques…

Implementar polítiques que afavoreixin una economia circular permetrà…

Fonts: Paper 4 del Pacte Industrial: “Què és l’economia circular i per què és important per al territori”. Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona; EU Environment Policy Supporting Jobs and Growth. European Comission, 2011; “Iniciativa d’Ocupació Verda. Aprofitar el potencial de creació d’ocupació de l’economia verda”. Comissió Europea.

6 accions que les empreses poden adoptar de cara a la transició a una economia circular
 • Regenerar,
 • Compartir,
 • Optimitzar,
 • Bucle (refabricar, reciclar, etc.),
 • Virtualitzar (desmaterialitzar) i
 • Intercanviar

Font: Cap a una economia circular: motius econòmics per a una transició accelerada, Fundació Ellen McArthur.

L’assignatura pendent de les pimes

Aquestes són les principals accions per a aconseguir uns recursos més eficients que estan duent a terme actualment les pims europees:

 • Minimitzar els residus,
 • Estalviar energia,
 • Estalviar aigua,
 • Estalviar materials i
 • Reciclar mitjançant la reutilització de materials o residus dins de l’empresa

En els últims 2 anys les accions per a millorar l’eficiència dels recursos, pel que fa als costos de producció de les pimes, han aconseguit:

Font: Pimes, eficiència de recursos i mercats verds. Comissió Europea, setembre del 2017.

Enviar Comentari