Revista d'Anàlisi Plural

Retenció de talent a les pimes i fiscalitat

0

Les petites empreses i microempreses s’enfronten al repte de retenir els seus treballadors més qualificats, ja siguin aquests tècnics o directius. A través d’una política de recursos humans que contempli l’estudi de la fiscalitat dels diferents tipus de retribucions i els estalvis impositius que suposen, és possible oferir a aquests treballadors una retribució neta superior.

CARMEN SUÁREZ. Advocada i sòcia-gerent a Despatx Suárez.


O dit d’una altra manera: com millorar la retribució dels treballadors i directius de les pimes a través de la fiscalitat? Hi ha diferents fórmules, que aquí presentem, com, per exemple, oferir:

• Mutualitat o assegurança de malaltia per als treballadors, el cònjuge i els descendents amb el límit de 500 euros per persona i any; en el cas d’un treballador amb cònjuge i dos fills podria pagar un màxim de 2.000 euros anuals exempts d’IRPF.
• Cursos de formació relacionats amb el lloc de treball. Exempts d’IRPF per al treballador, i despesa deduïble per a l’empresa.
• Stock options als treballadors. Estan exempts els primers 12.000 euros.
• Phantom Shares o “accions fantasma”. Amb aquest sistema de retribució, les empreses lliuren aquestes “accions fantasma” a tots o a alguns dels seus treballadors, no sent necessari que s’ofereixin al conjunt de la plantilla, regint-se’n el cobrament segons els pactes o condicions particulars que es determinin amb cada empleat. Si el lliurament efectiu del Bonus o diners per les “accions fantasma” es realitza amb més de dos anys de diferència respecte del lliurament de les “accions fantasma” i es donen les altres condicions legals, es podrà aplicar una reducció fiscal del 30% de l’import percebut.
• Tickets restaurant, que estan exempts d’IRPF.
• Beneficis fiscals per mobilitat, en cas de nous empleats. Si el treballador es desplaça a l’estranger, convé estudiar les diferents opcions, ja que una part important de la retribució podria tenir beneficis fiscals.

És important que les petites i mitjanes empreses analitzin al detall les possibilitats que els ofereix la normativa fiscal i les apliquin a les retribucions dels seus treballadors més qualificats per tal d’evitar-ne la sortida a grans empreses.

Enviar Comentari