Revista d'Anàlisi Plural

Transformació digital i gestió del talent a les organitzacions. Evolució i tendències principals

0

En aquest moment és més necessari que mai que les organitzacions s’adaptin de forma àgil a les noves formes de treballar que emergeixen com a resultat de l’impacte de la pandèmia per la COVID-19. En aquest sentit, el paper dels departaments de RH és clau de cara a facilitar als seus empleats els recursos necessaris per poder dur a terme les seves funcions en remot de forma eficaç. El 2ª Barómetro. Gestión del Talento y la transformación digital en tiempos de pandemia, 2020, realitzat per investigadors i professors de les Universitats Pontifícia Comillas (ICADE Business School), Deusto i Ramon Llull, en col·laboració amb la consultora The Key Talent, recull les tendències principals i les àrees en relació amb la digitalització del talent a les organitzacions, així com l’evolució dels processos de digitalització el 2020 en comparació amb l’anterior informe de 2019.

Coordinació: Mundo Empresarial en col·laboració amb les universitats Pontifícia Comillas (ICADE Business School), Deusto i Ramon Llull, i la consultora The Key Talent.


 

 

 

 

CONCLUSIONS
El present estudi ofereix evidències respecte de la necessitat que les empreses avancin en la digitalització dels processos de gestió del talent, amb la qual persegueixen estalviar temps, objectivar la seva gestió i ajustar costos.
L’increment de la digitalització en la gestió del talent de les organitzacions es concentra en la selecció, formació i desenvolupament de persones. D’una banda, s’ha incrementat la digitalització de les eines d’adquisició de talent i amb aquesta finalitat s’usen més les xarxes socials. Pel que fa a la formació i desenvolupament, s’ha produït una alça en el nombre d’empreses que utilitzen la metodologia en línia, a la qual s’afegeixen canals per compartir coneixements i facilitar l’autoaprenentatge.
Dels àmbits de gestió de recursos humans, les empreses estan utilitzant plataformes, tant per a temes relacionats amb relacions laborals (gestió de nòmines i assegurances socials i absències i vacances), com pel que fa als processos de selecció, formació i desenvolupament i avaluació de l’acompliment, incorporant aplicacions específiques per a OnBoarding i identificació del talent intern.
Les empreses han hagut d’accelerar i activar les transformacions rellevants en el cicle de gestió del seu talent. Els reptes futurs es concentraran en la necessitat de seguir invertint en la digitalització de processos d’adquisició i fidelització de talent. La necessitat d’incorporar talent innovador i obert i evitar la pèrdua en el coneixement atresorat treuen el cap com a objectius a assolir.

Enviar Comentari