Revista d'Anàlisi Plural

Entrevista a Nicolas Schmit. Comissari europeu de Treball i Drets Socials

0

Nicolas Schmit (Luxemburg, 1953) representa dins la Comissió Europea d’Ursula Von der Leyen un dels països més petits de la Unió Europea. Abans d’ocupar la cartera de Treball i Drets Socials, el polític del grup socialdemòcrata havia estat membre del Govern de Jean-Claude Juncker com a primer ministre del Gran Ducat des del 2004, una implicació que va revalidar el 2009, quan es va convertir en ministre de Treball del país. La Unió Europea té poques competències en l’àmbit laboral, però sí que pot actuar a l’hora de regular els requisits i estàndards de les empreses per fixar un marc europeu en l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC). Per això, Schmit ha apostat per actuar per aquesta via i buscar la perspectiva laboral a l’RSC. Ha promogut una Comunicació per al Treball Digne que busca promoure estàndards mínims de qualitat del treball tant dins com fora de la UE a través de la responsabilitat i les obligacions empresarials. Al seu parer, les empreses tenen un paper clau en la cadena de subministrament global que va més enllà del que, per exemple, poden fer en l’àmbit local o de la sostenibilitat mediambiental.

Text: Júlia Manresa Nogueras  Fotos: Comissió Europea


De quina manera des de la Responsabilitat Social Corporativa es pot millorar el mercat de treball i les condicions laborals?
Les grans empreses europees s’han centrat cada cop més en la seva Responsabilitat Social Corporativa i han desplegat processos de l’anomenada diligència deguda (Due Dilligence). Això també respon a la pressió creixent dels consumidors perquè les empreses actuïn de manera sostenible. Tanmateix, aquests processos es basen en estàndards voluntaris i no proporcionen cap seguretat jurídica. La proposta de la Comissió per a una Directiva de diligència deguda en sostenibilitat corporativa, que es va adoptar juntament amb la Comunicació sobre el Treball Digne a tot el món, fixa un marc horitzontal per animar les empreses que operen al mercat únic a garantir el respecte pels drets humans i el medi ambient en les seves pròpies operacions i a través de les seves cadenes de valor. També crearà condicions equitatives per a les empreses dins de la Unió i evitarà la fragmentació que es dona quan els estats membres actuen pel seu compte.

“Les grans empreses europees s’han centrat cada cop més en la seva Responsabilitat Social Corporativa i han desplegat processos de l’anomenada diligència deguda (Due Dilligence). Això també respon a la pressió creixent dels consumidors perquè les empreses actuïn de manera sostenible.”

La comunicació sobre el Treball Digne destaca el paper i l’impacte de les empreses al llarg de la cadena de subministrament global i, per tant, enllaça amb la seva responsabilitat corporativa en tot el procés de producció de béns i serveis. L’acció de la UE té implicacions per al benestar dels treballadors de tot el món. El paquet Economia Justa i Sostenible subratlla la importància de la responsabilitat de les empreses de respectar els drets laborals que s’assenyala en els estàndards internacionals sobre responsabilitat empresarial.

En termes de transparència, com canviaran les obligacions de les empreses europees d’acord amb aquesta nova estratègia per al Treball Digne?
Les polítiques de la UE estableixen estàndards que són pioners en matèria de responsabilitat corporativa i transparència a nivell mundial. La comunicació sobre el Treball Digne a tot el món fa referència a la proposta existent de directiva per elaborar informes de sostenibilitat corporativa que es va presentar l’any 2021 i que planteja requisits detallats d’informació respecte als drets laborals. La nova directiva farà que els informes de sostenibilitat de les empreses siguin més coherents, de manera que les empreses financeres, els inversors i el públic en general tinguin a disposició informació de sostenibilitat comparable i fiable.

“Les polítiques de la UE estableixen estàndards que són pioners en matèria de responsabilitat corporativa i transparència a nivell mundial (…). La nova directiva farà que els informes de sostenibilitat de les empreses siguin coherents, de manera que les empreses financeres, els inversors i el públic en general tinguin a disposició informació de sostenibilitat comparable i fiable.”

El dia en què es va presentar l’estratègia per al Treball Digne vostè va afirmar que la UE continuarà tenint un paper protagonista per garantir que es respectin els drets humans i la dignitat en el treball. De quina manera està liderant la UE en aquests aspectes?
La UE es compromet a reforçar encara més el seu paper com a líder responsable en el món del treball utilitzant tots els instruments disponibles i desenvolupant-los encara més. Els consumidors demanen cada cop més béns que es produeixen d’una manera sostenible i justa que garanteixi el treball digne dels que els produeixen. Les accions de la UE es guien pels quatre elements del concepte universal de treball digne desenvolupat per l’Organització Internacional del Treball: promoure l’ocupació; estàndards i drets en el treball; protecció social; diàleg social i negociació tripartita. La UE fa difusió a l’exterior en reunions bilaterals i regionals, en fòrums internacionals i multilaterals i amb socis i parts interessades d’arreu del món. Per exemple, la UE dona suport als esforços per integrar el dret a condicions de treball segures i saludables en el marc de principis i drets fonamentals en el treball de l’Organització Internacional del Treball.

Quins instruments i eines legislatives o no legislatives ja estan fomentant el treball digne des de la UE al món?
El treball digne és una de les prioritats per al període 2021-2027 en el marc del nou instrument NDICI – Europa global, i un element important de la nostra política comercial. La proposta de Directiva de diligència deguda en sostenibilitat corporativa que la Comissió va adoptar al febrer i la proposta de directiva sobre informes de sostenibilitat corporativa també inclouen disposicions sòlides sobre els drets laborals, incloses aquelles que es contemplen en els convenis laborals fonamentals i sobre les condicions laborals a les cadenes de subministrament globals.
La UE promou el treball decent mitjançant nombroses iniciatives, com ara l’Estratègia de la granja a la forquilla, la Iniciativa de matèries primeres i el Pla d’acció sobre matèries primeres crítiques.

“La UE promou el treball decent mitjançant nombroses iniciatives, com ara l’Estratègia de la granja a la forquilla, la Iniciativa de matèries primeres i el Pla d’acció sobre matèries primeres crítiques.”

En els últims anys, la UE ha desenvolupat un conjunt de polítiques i accions de suport per abordar el treball digne en el sector de la confecció i reduir les vulnerabilitats, fent que les cadenes de subministrament siguin més sostenibles. Per exemple, es dona suport a la iniciativa Better Work per millorar les condicions de treball a la indústria de la confecció i el Fons Vision Zero per millorar la salut i la seguretat laboral en el sector de la confecció. Altres mesures inclouen l’enfortiment de la divulgació d’informació per part de les empreses sobre aspectes de sostenibilitat, inclòs el treball digne a les cadenes de subministrament mundials, i la millora de les inversions sostenibles i la transparència per a altres parts interessades.

Quins nous instruments es preveuen en aquesta estratègia?
La Comissió està preparant una nova iniciativa legislativa per prohibir efectivament els productes fets per treball forçat del mercat de la UE, inclosos els productes fets per treball infantil forçat, després de l’anunci de la presidenta von der Leyen en el seu discurs sobre l’estat de la Unió el 2021.

Com es farà complir?
L’instrument legislatiu sobre la prohibició dels productes fets per treball forçat al mercat únic s’està preparant. Volem fer una proposta enguany. La iniciativa tindrà en compte tant els productes nacionals com els importats i combinarà una prohibició amb un marc d’aplicació sòlid i basat en el risc. El nou instrument es basarà en estàndards internacionals i complementarà les iniciatives horitzontals i sectorials existents de la UE, en particular les obligacions de diligència deguda i transparència.

Com pot la UE promoure estàndards internacionals sobre sostenibilitat i treball digne?
En les relacions bilaterals i regionals, la UE utilitza acords comercials i acords comercials unilaterals per promoure les normes laborals internacionals. El respecte dels drets laborals en tercers països també és una part essencial de les polítiques de drets humans de la UE. Dins dels fòrums internacionals i multilaterals, la UE dona suport a la implementació dels instruments de les Nacions Unides sobre treball digne, i la UE contribueix activament a establir normes laborals a través de l’OIT i secunda la reforma de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) per integrar la dimensió social de la globalització. En els formats G20 i G7, la UE treballa amb altres potències econòmiques mundials per promoure el treball digne.

“En les relacions bilaterals i regionals, la UE utilitza acords comercials i acords comercials unilaterals per promoure les normes laborals internacionals. El respecte dels drets laborals en tercers països també és una part essencial de les polítiques de drets humans de la UE.”

També ofereix suport als interlocutors socials per garantir el respecte dels drets laborals a les cadenes de subministrament i col·labora amb els actors de la societat civil per promoure entorns segurs i propicis per a la tasca de defensa de la societat civil i dels defensors dels drets laborals per a la creació d’ocupació digna. A nivell internacional, promovem activament una globalització més justa basada en estàndards socials i mediambientals i que sigui respectuosa amb els drets fonamentals. En aquest sentit, les nostres diferents iniciatives representen uns passos endavant molt importants.

 

Enviar Comentari