Mostrant: La gran aventura de liderar

0

Per a ser creadors de valor hem d’estar sempre oberts a observar i incorporar noves oportunitats.

Més
0

Només amb un lideratge compartit, compromès i alternant podrem avançar amb èxit cap a un objectiu ambiciós.

Més
0

Per liderar un projecte o una organització ens hem de fer sempre una pregunta clau: què va primer, l’objectiu o les persones?

Més
0

La humilitat serà una actitud clau per liderar-nos i liderar els nostres equips o projectes. Tot líder empresarial hauria d’anteposar la humilitat a l’hora d’analitzar una situació, prendre decisions i gestionar equips. I és que reconèixer i acceptar les nostres debilitats i les nostres limitacions ens permetrà convertir-les en les nostres principals aliades.

Més