Revista d'Anàlisi Plural

La internacionalització del comerç de mercaderies de Catalunya

0

mon-empresarial-004-lluis-francoL’economia catalana ha augmentat progressivament el seu volum d’intercanvi de mercaderies en els darrers dos decennis i les relacions amb l’estranger esdevenen cada vegada més importants.

 
 
 
Lluís Franco i Sala. President del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
 


 
Segons un estudi realitzat pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), si es compara el volum mitjà anual de les vendes i de les compres efectuades durant el quinquenni 1995-2000 amb les del quinquenni 2008-2013, ja en plena crisi, s’observa que el creixement ha estat intens: la taxa de creixement ha estat del 46,9% per a les vendes i del 58,3% per a les compres.

Paral·lelament, aquestes darreres dècades l’estructura catalana del comerç de mercaderies ha canviat molt com a conseqüència del procés de globalització que s’ha produït a escala mundial. Si s’analitza l’estructura percentual de totes les vendes de mercaderies catalanes, s’observa que entre el període 1995-2000 i el període 2008-2013 cada vegada són més importants les relacions amb l’estranger. Així, el pes de les vendes a l’estranger ha passat de representar en termes mitjans el 26% del total de vendes a significar el 36,1%. En un sentit contrari, en els mateixos períodes, el pes de les vendes a la resta de l’Estat ha disminuït del 38,3% al 31,4% i el de les vendes a dins de Catalunya s’ha reduït del 35,7% al 32,1%.

L’estructura de les compres de béns també té un comportament similar. Entre el període 1995-2000 i el període 2008-2013, el pes de les compres de Catalunya a l’estranger ha passat del 38,4% a representar gairebé la meitat de les compres catalanes, amb el 47,6%. En canvi, durant els períodes esmentats es redueix el pes de les compres a la resta de l’Estat, que passa del 23,4% al 19,5%, i el de les compres internes, que passa del 38,2% al 32,9%.

Aquest procés d’orientació cap a l’estranger del comerç de mercaderies de Catalunya s’ha produït amb independència de la conjuntura econòmica, i tot apunta que continuarà sent així.

Enviar Comentari