Revista d'Anàlisi Plural

Líders i formats

0

La formació dels líders és essencialmon-empresarial-005-ramon-roch a tot tipus d’empreses: petites, mitjanes i, per descomptat, multinacionals. I és que el bon líder neix però, sobretot, es fa gràcies a l’aprenentatge de nous coneixements i a l’adquisició d’habilitats i actituds que l’ajudin a portar les regnes de qualsevol equip de persones. Però, quines són aquestes capacitats ideals per dirigir? Què defineix el líder perfecte en els temps que corren? I, quin paper juga la formació en aquest escenari? A continuació, aquest article te’n dóna les claus.

 
Ramon Roch Noguera, Enginyer industrial, PDF IESE i director general de Fortriglobal.
 


mon-empresarial-005-liders-formatsEncara que pugui semblar innecessari, m’agradaria començar amb la definició de líder: de l’anglès leader, és una persona que actua com a guia o cap d’un grup. A més a més, perquè el seu lideratge sigui efectiu, la resta dels integrants han de reconèixer les seves capacitats. D’altra banda, el líder té la facultat d’influir en altres subjectes. I és que la seva conducta i les seves paraules aconsegueixen incentivar els membres d’un grup perquè treballin en conjunt per un objectiu comú.

Tenir un bon líder és el millor que li pot passar a una empresa, ja que els col·laboradors millor dirigits són els que produeixen millors resultats. Sense oblidar-nos que tots els empleats d’una empresa es mereixen un bon líder al capdavant. En qualsevol cas, l’essència del lideratge no és parlar idiomes, saber molt sobre finances, ser un gran negociador o un gran comunicador. L’essència del lideratge té a veure amb la vocació d’exercir com a exemple, la integritat, el caràcter sòlid, la capacitat a l’hora de superar l’adversitat i la maduresa personal.

Els caps malament encarats, que van per l’empresa donant veus i deixant clar que ells són els que manen, poden dirigir però, per descomptat, no poden liderar.

Com potenciar un bon líder?
Els bons líders han estat sempre una minoria. Hi ha molts caps, però d’aquí a ser un bon líder hi ha una gran diferència. Els millors són aquells que tenen consciència que han de ser un referent per a la resta del grup i que tenen clar que dirigir és servir. Els caps malament encarats, que van per l’empresa donant veus i deixant clar que ells són els que manen, poden dirigir però, per descomptat, no poden liderar.

Quan l’empresa troba un bon líder, és fonamental tenir en compte la seva formació, que ha de complir uns requisits que assegurin el màxim aprofitament de la inversió que suposa (tant en temps com en diners per a l’organització) i el màxim impacte a l’organització. Cal ser capaços de conjugar la necessitat de desenvolupament dels líders amb els objectius que persegueixen els responsables de les organitzacions que contracten els serveis formatius. Els objectius organitzatius en la major part dels casos estan per sobre dels objectius particulars.

La formació dels líders no ha de ser quelcom puntual que pugui aportar només resultats immediats

La formació adequada
mon-empresarial-005-liders-formacioLa formació dels líders no ha de ser quelcom puntual que pugui aportar només resultats immediats. Allò òptim és un procés que -a través de diferents formacions, amb diferents metodologies i continguts interrelacionats (tant tècnics com habilitats)- ens permeti adquirir les capacitats necessàries.

Les accions formatives han d’il·lusionar sempre i el seu enfocament ha de ser pràctic i aplicable. Hem d’aconseguir que, a cada formació, els continguts s’adaptin a la realitat dels líders i a les situacions que hauran d’enfrontar, i que siguin fàcilment aplicables veient els resultats.
La meva experiència personal quan dirigia una organització empresarial amb més de 2.000 empleats és que, si era capaç de trobar un bon líder i seguia amb ell els criteris de formació que he indicat anteriorment, l’èxit estava assegurat i l’organització podia comptar amb un magnífic directiu capaç d’assumir els reptes més supeditats amb total garantia i obtenint els resultats esperats per a la companyia.


mon-empresarial-005-claus-lideratge

Enviar Comentari