Revista d'Anàlisi Plural

IA: por o oportunitat?

0

Ja fa molts anys, per no dir dècades, que parlem de la Intel·ligència Artificial (IA), però des del 2016, l’auge d’aquesta tecnologia està sent espectacular fins al punt que canviarà el nostre món, tant en el plànol personal com en el professional.

EMMANUEL MIELVAQUE. Professor afiliat de Creative & Design Thinking d’ESCP Europe i CEO de TMC.


Aquest auge de la IA es deu principalment a dos factors: l’evolució tecnològica, que permet d’explorar i d’explotar nous conceptes, juntament amb la comercialització de productes i serveis, que n’amplia l’ús al gran públic. El tsunami de la IA que tenim per davant està arribant, i tenint en compte que vivim en un món on un smartphone té un milió de vegades més RAM que no pas l’AGC del mòdul lunar Apollo (4Kb vs 4Gb), podem preparar-nos per presenciar miracles tecnològics en el futur.

Quan parlem d’IA només ens referim, de moment, a les ANI (Artificial Narrow Intelligence), capaces de tractar una situació específica i de prendre decisions limitades i racionals. Més endavant, i probablement abans de l’any 2030, hauríem de veure les primeres AGI (Artificial General Intelligence), capaces de raonar i aprendre més enllà d’un sol domini d’expertise com les ANI actuals, i fins i tot de prendre decisions no racionals, abstractes o creatives .

Avui dia ja estem envoltats per la IA, però, de moment, la seva presència segueix sent bastant invisible a causa de no poder interactuar-hi de manera fluïda (n’hi ha prou amb 5 minuts provant Alexa, Siri o OK Google per adonar-nos de quines són les seves limitacions actuals). El processament del llenguatge natural (NLP) i les interfícies col·laboratives (chatbot, per exemple) ho canviaran tot, i podrien formar part del nostre dia a dia a partir del 2020. Tot això generarà nous casos d’ús i formes de col·laborar, fins i tot a curt i mitjà termini. La IA es tornarà complementària de les nostres vides, en el terreny personal i professional.

Una (r)evolució sense precedents és en marxa. Quin hi serà el nostre rol?

Enviar Comentari