Revista d'Anàlisi Plural

El Sistema Bancari a l’Ombra

0

El Sistema Bancari a l’Ombra (SBO) és definit pel Consell d’Estabilitat Financera (FSB, per les sigles en anglès) com “el sistema d’intermediació creditícia conformat per entitats i activitats que estan fora del sistema bancari tradicional”. D’acord amb el Banc Central Europeu (BCE), una diferència fonamental entre els dos sistemes és que l’SBO és un segment del sistema financer que encara es troba poc regulat.

guillermo ramírez. Professor assistent de Finances d’ESCP Europe.


Considerant aquesta definició, el BCE inclou, entre les institucions que formen part de l’SBO, algunes financeres, fons del mercat de diners, alguns fons especulatius, i agents-corredors que financen la compra d’actius en el mercat borsari recorrent a acords de recompra en el que es coneix com a mercats repo.

Durant els últims anys, l’SBO s’ha convertit en una font important de finançament per a actors econòmics que, per diferents raons, troben dificultats per obtenir fons recorrent al sistema bancari tradicional. Podem incloure, entre aquests actors, alguns emprenedors i les pimes. Des d’aquest punt de vista, podem considerar que l’SBO contribueix a la innovació, l’esperit empresarial i al bon funcionament de l’economia.

Alguns elements de l’SBO, com els mercats repo, són utilitzats rutinàriament pels bancs centrals per a les seves operacions de mercat obert, les quals són fonamentals quan es necessita injectar liquiditat en el sistema financer.

Malgrat la seva importància i les moltes funcions que l’SBO compleix en el sistema financer i en l’economia, és important entendre, també, que les activitats realitzades en aquest sistema constitueixen una font d’inestabilitat. Els acadèmics i reguladors estan d’acord, per exemple, que el sistema bancari a l’ombra va jugar un paper fonamental en la crisi financera global i el pànic observat en el període 2007-2009.

Ens trobem davant d’un repte important: el de regular aquest sector poc regulat del sistema financer, alhora que intentem limitar, en la menor mesura possible, la important funció que compleix de proveir finançament a diferents sectors de l’economia.

Enviar Comentari