Revista d'Anàlisi Plural

Com el Model EFQM planta cara a la Covid-19

0

El Model EFQM és una eina fonamental per ajudar les organitzacions a superar situacions de crisi. Assegurar un futur sostenible a llarg termini passa per conèixer-se, identificar oportunitats, millorar el rendiment i preparar-se per al canvi i la transformació.

Miquel Romero i Grané. Director de Vida Asociativa y Conocimiento i director de la Delegació de Catalunya del Club Excelencia en Gestión.


Fa anys que estem immersos en entorns que es caracteritzen per algunes de les particularitats VUCA (volàtils, incerts, complexos, ambigus), però poques vegades ens havíem trobat amb un escenari en el qual es donessin totes les característiques alhora. La Covid-19 ha estat capaç de crear aquesta situació canviant i inestable, totalment impredictible, amb múltiples variables i gran dificultat d’anàlisi causa-efecte. Les organitzacions més preparades són aquelles que han construït arrels sòlides i estructures àgils i flexibles. El Model EFQM ens hi ajuda a través d’una anàlisi basada en tres blocs principals:

1.- La direcció és, sens dubte, el fonament que sosté les organitzacions en moments de crisi. Tenir un propòsit i una visió compartida per tots els grups d’interès clau en el seu ecosistema, amb una estratègia coherent, una cultura pròpia, afavorint el canvi i el compromís dels grups d’interès. En moments de sorpreses i gran incertesa, no hi ha lloc per a la planificació o la reflexió, tot això ha d’estar prèvia i sòlidament construït.

2.- L’execució és la clau per actuar i sobreviure a l’adversitat. El Model EFQM facilita la creació de relacions amb els diferents grups d’interès identificats (clients, empleats, inversors i reguladors, societat, partners i proveïdors) a través de la comprensió de les seves necessitats i expectatives. Al mateix temps, reforça el coneixement del propi procés de creació de valor sostenible, assegurant adequadament la gestió del risc i la preparació per a la transformació.

3.- Els resultats ens ajuden a conèixer les causes-efectes, i a saber on actuar, en quina mesura i moment.

 

Desconeixem quins escenaris ens depararà el futur, però sí que sabem que aquests seran diferents als actuals i hem de treballar per adaptar-nos-hi. El Model EFQM prepara les organitzacions per superar futures adversitats donant-los fonaments sòlids i estructures àgils i resilients.

Enviar Comentari