Revista d'Anàlisi Plural

La col·legiació voluntària és obligatòria

0

Per llei, és obligatori estar col·legiat per exercir una professió titulada. Però no sempre, ni de bon tros, s’acompleix en la majoria de professions, ja que, entre més coses, hi ha un gran desconeixement de la qüestió.

Miquel Darnés i Cirera. President del Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.


Ja fa temps que corren aires liberalitzadors pels territoris europeus -la Llei Òmnibus del Govern espanyol del 2010 n’és un bon exemple-, però no tot s’ha de confiar a les forces del mercat. En determinades qüestions, com les que afecten directament a la salut i la seguretat de les persones, cal cercar l’equilibri necessari entre la liberalització i la regulació. Els col·legis professionals precisament van nàixer per regular les professions titulades. Així doncs, metges, enginyers, arquitectes, advocats, etc., disposen d’un col·legi professional on, segons la Llei catalana de col·legis professionals del 2006, cal estar-hi col·legiat per exercir la professió.

Malauradament, si exceptuem metges i advocats, en la resta de professions hi ha un gran malentès a l’hora de determinar què vol dir exactament exercir la professió, ja que no només l’exerceixen els qui son professionals liberals, com pensa molt gent. També l’exerceixen els qui estan en les empreses i l’administració. Fins i tot, l’article 15 de l’esmentada llei diu que el règim disciplinari és exercit per la Generalitat, en el cas de professionals que tinguin l’obligació d’estar col·legiats i no la compleixin, o de les empreses i les entitats que contractin professionals en aquest supòsit. Per tant, reconeix explícitament que cal estar també col·legiat quan es treballa per a una empresa o entitat.

Dit això, els col·legis no perseguim ningú per no col·legiar-se. No és la nostra feina -només ho fem en cas d’intrusisme denunciat i comprovat-, perquè pensem que estar col·legiat té prou valor com per no haver de fer-ho. Els col·legiats tenen clar que un professional té força possibilitats de fer més be la seva feina si pot comptar amb la protecció, l’assessorament, el networking, la formació, l’actualització… del seu col·legi. I que una professió forta necessita un col·legi fort que la defensi.

Enviar Comentari