Revista d'Anàlisi Plural

Empresa i sostenibilitat: una relació indissociable

0

El compromís amb la sostenibilitat és cada vegada més gran i la societat demana a les empreses que apostin per models responsables amb el medi ambient. De fet, aquelles companyies que no sàpiguen desenvolupar els seus negocis de manera sostenible, probablement no puguin assegurar-ne la supervivència en el futur. Perquè les empreses ja no tenen només un paper econòmic com a generadores d’activitat o d’ocupació, sinó també social. Però com poden ser realment sostenibles?

Elisenda Ballester. Directora de Comunicació Corporativa de Henkel Ibérica.


Organismes internacionals de la talla de la Unió Europea o les Nacions Unides, governs i també moltes empreses ja han establert plans i objectius amb l’horitzó posat en el mitjà termini per tractar de revertir els grans problemes del planeta. En aquest sentit, els Objectius de Desenvolupament Sostenible són una bona base per guiar, de manera coordinada, l’acció mundial col·lectiva dels propers anys, tot establint, per primera vegada, uns objectius comuns, universalment aplicables i contrastables. Amb el desenvolupament d’accions encaminades a complir aquests objectius, a poc a poc, i entre tots, podrem revertir les cada vegada més visibles conseqüències del canvi climàtic. Però també és cert que serà impossible fer-ho si les empreses no integren aquests objectius com a part indispensable de l’estratègia dels seus models de negoci.

Un altre aspecte clau perquè la sostenibilitat sigui un pilar més de l’estratègia de la companyia és que formi part del seu propòsit i de la seva visió. Perquè si aquest respecte pel medi ambient és part de l’ADN de l’empresa, l’evolució que experimenti anirà sempre en paral·lel al desenvolupament sostenible.

Finalment, comptar amb un comitè específic de sostenibilitat que tingui representació al Consell d’Administració també serà imprescindible per activar no només un pla que sigui realment ambiciós, sinó que permetrà realitzar, alhora, un seguiment dels objectius i els avenços aconseguits. Cal recordar, en aquest sentit, la importància de comptar amb un informe de sostenibilitat que reculli totes les mesures, plans i èxits en aquesta matèria, una mesura de transparència que a Henkel apliquem des de fa ja trenta anys, com a mostra del compromís real i la voluntat de la companyia de contribuir positivament a la preservació de l’entorn.

En definitiva, les empreses han d’accelerar la inclusió de la sostenibilitat i, ara més que mai, han de buscar un equilibri entre l’aspecte social, econòmic i ambiental per actuar no només com a entitats que generen valor econòmic, sinó també com a organismes socials que aporten valor a la societat.

Enviar Comentari