Revista d'Anàlisi Plural

Lideratge humanista, assignatura de referència per al directiu

0

Les organitzacions són comunitats de persones amb ment, cor i aspiracions que comparteixen un fi. Els hàbits adquirits i els aprenentatges realitzats fan que, de vegades, imperin models de lideratge més autoritaris o jeràrquics, i no tant un lideratge humanista. Tot seguit, s’enumeren algunes de les claus per exercir aquest segon tipus de lideratge.

almudena eizaguirre. Directora general de Deusto Business School.


1. L’equip És crucial descobrir les fortaleses de cada persona i pivotar sobre aquestes competències. Cal acceptar les pròpies limitacions i les dels altres, i també cal dedicar temps a conèixer què és important per a les altres persones.

2. El rumb. És important connectar allò que cada persona vol amb el rumb de l’equip i de l’organització en conjunt, de manera que, encara que no respongui al 100% dels interessos de ningú, sí que s’estableixin espais perquè les persones i els grups puguin treballar per veure complertes les seves aspiracions més importants. Un equip que no coneix el rumb “pica pedra en lloc de construir catedrals”.

3. La inspiració. El líder ha de treballar per ser un exemple i una font d’inspiració, i ha de saber que encara que no és possible fer que altres persones facin coses, sí que s’hi pot influir i es poden crear contextos propicis per aconseguir-ho. A més, és important que les expectatives estiguin clares. No som responsables de cobrir totes les expectatives de les persones, però sí de conversar-hi i, si escau, d’ajustar-les.

4. El canvi. Un equip amb un rumb clar, alineat amb la missió, motivat i cohesionat, pot arribar molt lluny. El futur no està escrit. En un entorn canviant com l’actual, el/la líder ha de generar confiança en la brúixola i no en el mapa.

Cal recordar que el lideratge humanista permet gestionar equips traçant el rumb i aconseguint un equip alineat que motivi i inspiri les persones, i que, fruit de tot això, aconsegueixi assolir les metes marcades.

Enviar Comentari