Revista d'Anàlisi Plural

Suport a la innovació en les pimes: una estratègia guanyadora

0

Parlar d’innovació sense caure en el tòpic és francament difícil. Hem encasellat el concepte perquè llueixi, però que no transformi. En canvi, la tecnologia ha crescut, ho inunda tot i com més exponencial sigui, millor: exemples com la digitalització o la ciència de dades són factors identitaris en els campions competitius. No obstant això, els costos associats fan que només grans corporacions i start-ups ben finançades puguin seguir aquesta tendència global.

ANGEL SAN SEGUNDO HAERING. Enginyer industrial, assessor de start-ups, business angel, mentor i professor associat de diverses escoles de negoci


És cert que cada vegada trobem més pimes que, amb enorme sacrifici, renoven processos, productes i models de negoci, però el gruix del teixit empresarial queda al marge d’aquests assoliments. Quina és la raó d’aquests casos d’èxit? Sens dubte, la conjunció d’un capital humà excel·lent i d’una innovació ordenada. Conèixer i difondre aquestes experiències reals d’èxit de les pimes innovadores és una mesura de molt baix cost i alt rendiment: demostrar que, malgrat l’hostilitat de l’entorn, es pot créixer, operar a mercats internacionals i generar productes i serveis competitius a petita escala, seria una palanca de suport per a moltes pimes.

LA INNOVACIÓ GUIA EL DESPLEGAMENT DELS CANVIS PERQUÈ SIGUIN MÉS EFICIENTS
La innovació veritable no és un atribut propi de les millors organitzacions, sinó una activitat que gira al voltant de fets positius: “un canvi, no només tecnològic, basat en el coneixement, no només científic, per crear valor, no només econòmic” (Fundació COTEC). Pot aplicar-se sense costos desproporcionats en l’àmbit de les pimes com a pas previ a qualsevol inversió posterior en tecnologies eficients. De fet, atès que les start-ups dinàmiques són la punta de llança de la innovació competitiva, és evident que innovar no és qüestió de mida. Per què no s’enforteixen les pimes fomentant-hi projectes d’innovació competitiva? Deixar-les pendents de les compres de béns i serveis de les grans organitzacions perquè els arribi la renovació amb el suport de fons europeus és una política molt qüestionable sobre distribució òptima de recursos, a més de ser una política lenta en la seva execució i de dubtosa sostenibilitat.

NOVES TECNOLOGIES PER GESTIONAR PITJORS SERVEIS?
La digitalització en el sector públic fora del context fiscal és un arcà, amb poques i irrellevants experiències per aproximar administració i administrat (la COVID-19 ens ho demostra). Però la inoperància digital també està arribant al sector privat: en els portals de servei de grans corporacions (línies àrees, assegurances, bancs o targetes de crèdit), la gestió de qualsevol qüestió com una devolució o un pagament esdevé complexa i lenta. Les incidències es tracten en aquest cúmul de respostes sense sentit a preguntes nècies (FAQ) o en un xat que acaba sent el mateix, però animat. Les adreces de correu o els telèfons d’assistència al client són una raresa, perquè preval l’autoservei: l’obsessió per reduir costos dificulta la solució dels problemes i fins i tot impedeix generar vendes que s’amaguen darrere de les incidències dels clients.
L’automatització basada en intel·ligència artificial pretén justificar aquestes iniciatives, però costa d’entendre que la nova tecnologia suposi una reculada en el servei (tret que es converteixi en l’estàndard). Què hi ha darrere d’aquestes situacions? Realment, poca intel·ligència, potser una sobredosi de ximpleries cap a la modernitat i, per descomptat, un client sense il·lusió per seguir amb el seu proveïdor. Digitalitzar és una eina, mai una finalitat. La digitalització de models de negoci no optimitzats és un malbaratament… digital.

OPORTUNITATS PER A LES PIMES INNOVADORES
Situacions tan ineficaces com les descrites són pròpies de grans organitzacions, que acostumen a resoldre-les mitjançant l’externalització cap a pimes especialitzades amb millor servei. La fragmentació de les tasques, tendència global encara més acusada amb el boom del teletreball, és una nova oportunitat perquè les pimes innovadores i dinàmiques ocupin aquests espais. Per convertir l’ombrívol panorama econòmic actual en escenaris d’oportunitats, les pimes han d’innovar no només a escala individual, sinó en agrupació amb empreses afins, amb l’objectiu de crear valor al client i revitalitzar aquest “vell” concepte de gestió. Donant suport a aquestes iniciatives es contribuiria a la renovació competitiva d’una bona part del teixit empresarial espanyol i tots hi sortiríem guanyant.

Per convertir l’ombrívol panorama econòmic actual en escenaris d’oportunitats, les pimes han d’innovar no només a escala individual, sinó en agrupació amb empreses afins, amb l’objectiu de crear valor al client i revitalitzar aquest “vell” concepte de gestió

Enviar Comentari