Revista d'Anàlisi Plural

El Corredor del Mediterrani: Situació actual a Catalunya

0

El Corredor del Mediterrani és un dels 10 grans eixos centrals de la xarxa transeuropea de transport (Core network) que ha dissenyat la Unió Europea i està format pel conjunt d’infraestructures ferroviàries, viaries, portuàries, aeroportuàries i logístiques, junt amb els serveis de viatgers i mercaderies de les mateixes. S’estén des d’Algesires fins a Avinyó (1.500 km) i és la columna vertebral de l’Euroregió Arc Mediterrani.
 
 
mon-empresarial-002-corredor-mediterrani-espanya

1.

Línia d’alta velocitat Lleida-Tarragona-Barcelona-Girona-frontera francesa.
Corredor de doble via, en ample estàndard europeu i electrificació a 25 kV CA, amb cinc estacions en servei (Lleida-Pirineus, Camp de Tarragona, Barcelona-Sants, Girona, Figueres-Vilafant) i una estació en construcció (Barcelona-La Sagrera). Aquest corredor és d’ús exclusiu per a viatgers, excepte el tram comprès entre Mollet i la frontera francesa que permet el trànsit de viatgers i mercaderies.

2.

Línia convencional Castelló-Tarragona-Barcelona-Girona-frontera francesa.
Corredor de doble via (excepte el tram de via única de 45 km entre Vandellòs-Tarragona, des de 2000 objecte d’obres de duplicació no finalitzada) d’ample ibèric (els trams Castellbisbal- Mollet i Girona-Vilamalla disposen addicionalment de 3r carril per a la circulació en ample estàndard europeu) i electrificació a 3 kV CC, apte per a trànsit mixt (viatgers i mercaderies).

3.

Línia convencional Lleida-Tarragona.
Corredor de via única (llevat del tram Reus-Tarragona que compta amb doble via), ample ibèric i electrificació a 3 kV CC, apte per a trànsit de viatgers i mercaderies. Aquest itinerari es complementa amb la línia de via única Reus-Casp-Saragossa.

4.

Ramals de connexió
– Accés als ports de Barcelona (doble via d’ample mixt, accés provisional) i Tarragona (ample ibèric).
– Accés a la Terminal T2 de l’Aeroport de Barcelona, en via única d’ample ibèric.
– Connexió de la LAV i la línia convencional en l’àmbit de Figueres (en servei) i Tarragona (en obres).

Veure: Corredor Mediterrani, una victòria europea de Catalunya. Per Ramon Tremosa, Diputat al Parlament Europeu
Logotips comerç

Enviar Comentari